SVĚT KNIHY PRAHA 2010

16. ročník MEZINÁRODNÍHO KNIŽNÍHO VELETRHU A LITERÁRNÍHO FESTIVALU
místo konání: Průmyslový palác, Výstaviště Praha - Holešovice
ve dnech 13.—16. května 2010

Pořadatel: Svaz českých knihkupců a nakladatelů a Svět knihy, s.r.o.
Partneři: Česká televize, Český rozhlas, Lidové noviny, Prager Zeitung, A2, Host, Grand Biblio, Radio 1; Česká centra, Literature Across Frontiers; Mövenpick, Auroton Computer, Fatboy, Fagor, Microsoft
Záštita: ministr kultury ČR, primátor hlavního města Prahy, starosta Městské části Praha 7
Podpora: Ministerstvo kultury ČR, Magistrát hl. m. Prahy

Čestným hostem letošního ročníku knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy Praha 2010 bude POLSKO, jež s mottem „Máme Polsko přečtené?“ představí aktuální a kvalitní nabídku polské literární scény. Součástí programu Polska budou setkání se spisovateli, autogramiády, diskuze, výstavy, pořady a dílny pro děti, zajímavé akce pořádané i mimo výstaviště. V rámci polské ústřední knižní expozice budou vystavovat klíčová polská nakladatelství. Spolupořadateli polské účasti jsou Polský institut v Praze, Polský institut knihy - The Book Institute (Poland). Polská ústřední účast je zaštítěna společně s českým ministrem kultury i ministrem kultury Polské republiky panem Bogdanem Zdrojewským, který se osobně zúčastní slavnostního zahájení veletrhu. Na veletrhu přivítáme nositelku Nobelovy ceny za literaturu Wisławu Szymborskou, vynikající světoznámou autorku Dorotu Masłowskou, českým čtenářům již dobře známé Olgu Tokarzcukovou, Andrzeje Sapkowského a Andrzeje Pilipiuka, spisovatele a scénáristu Wojciecha Kuczoka, dále autora detektivních příběhů Marka Krajewského, nekonvenčního autora Michała Witkowského a další spisovatele píšící beletrii, knihy pro děti, esejisty a publicisty, výtvarné umělce i herce.

Mezinárodní skladba vystavovatelů a zahraničních hostů je z těchto zemí a regionů (34):
Belgie, Brazílie, Česká republika, Čína, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Izrael, Japonsko, Jižní Korea, Litva, Lotyšsko, Malta, Maďarsko, Německo, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Saudská Arábie, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Tchaj-wan, Turecko, USA, Velká Británie, Wales.

Na programu dále spolupracují Evropská literární centra a organizace sdružené v rámci projektu EU Literature Across Frontiers, EUNIC – síť evropských kulturních center, Dům národnostních menšin, Seminář romistiky UK, Muzeum romské kultury; za projekt Das Buch – Goethe-Institut, Rakouské kulturní fórum a Švýcarská konfederace; dále zahraniční kulturní zastoupení a ambasády v ČR.

Předpremiérou literárního festivalu bude již tradičně projekt večerního čtení překladů z evropských literatur Noc literatury, který pořádají Česká centra ve spolupráci s kulturními organizacemi sdruženými v projektu EUNIC dne 12. května 2010.

Témata doprovodného literárního festivalu:
Literatura a sbližování kultur – téma je inspirováno „Mezinárodním rokem sbližování kultur“, který vyhlásilo pro rok 2010 UNESCO. V jeho rámci jsou připraveny pořady a mezinárodní debaty věnované významné úloze literatury pro vzájemné poznávání a porozumění mezi kulturami, národnostmi, civilizacemi, mezi lidmi s jejich rozdílnými názory, orientací, životními zkušenostmi a postoji. Představí se národnostní menšiny žijící v České republice, uskuteční se setkání s českými a zahraničními literárními osobnostmi věnovaná otázkám kulturní a jazykové identity, úloze překladů literárních děl, jež jsou jedním z významných prostředků přenosu „informace“ o kultuře, historii a současném životě určité společnosti.

Rosteme s knihou - literatura pro děti a mládež - téma, jež pravidelně doprovází literární program veletrhu, v roce 2010 zvýrazní ve větším měřítku tvorbu pro děti a mládež. Součástí programu bude speciálně zařízený pavilon s názvem Svět knihy dětem, kde bude probíhat řada pořadů jako literární soutěže, setkání se spisovateli a ilustrátory, dílny, výstavy ilustrací a knih, multimediální prezentace. Součástí prostoru bude i knihovna s mezinárodní dětskou literaturou. Odborný program věnovaný této problematice nabídne setkání s lidmi, kteří se zabývají podporou četby v jednotlivých zemích, na veletrhu bude prezentován mezinárodní projekt EU Read, jehož členem je i kampaň Rosteme s knihou (kampaň v roce 2004 vyhlásila společnost Svět knihy). Poprvé proběhne na veletrhu předkolo plánované celonárodní soutěže Souboj čtenářů, jež je inspirována mezinárodní soutěží základních škol ve frankofonních zemích - tzv. Bitvou knih. Velmi zajímavá bude výstava knih oceněných prestižní mezinárodní Cenou BolognaRagazzi od roku 2000 zapůjčená z italské Bologne a ze Švédska získané knihy oceněné Cenou Astrid Lindgrenové.
Vybíráme z pořadů pro odborné návštěvníky - Knihy versus/a svět online (panelová diskuze společnosti Google), Média a jejich role v kulturním dialogu, Francouzsko-český seminář odborníků z oblasti vydávání knih, Unikátní knihy: tradice a knižní umění dnes – kulatý stůl, Internetový obchod FastCentrik PEMIC – obchodní příležitost pro každého knihkupce, e-Books – elektronické knihy, China Forum - vzájemné představení českého a čínského vydavatelského průmyslu, Setkání s německými nakladateli, Setkání s japonskými spisovateli a nakladateli.
Gastro show Vaříme s knihou - po úspěšné loňské premiéře programu, v rámci kterého se prezentují knihy o vaření, kuchařky i příručky zdravého životního stylu, se na veletrhu Svět knihy bude opět konat gastro show Vaříme s knihou. Spousta zajímavých a netradičních pochoutek bude přímo před návštěvníky připravována ve speciálním prostoru zařízeném špičkovými spotřebiči Fagor a nádobím Potten  Pannen . Od 14. do 16. května ve foyer Průmyslového paláce.
Ceny předávané na veletrhu - Cena Jiřího Ortena (Svaz českých knihkupců a nakladatelů), Premia Bohemica (Obec spisovatelů), Mapa roku (Kartografická společnost ČR), Tourmap (festival Tourfilm a Avant Promotion), Cena Akademie SF, fantasy a hororu, Skřipec a skřipeček (Obec překladatelů), Slovník roku (Jednota tlumočníků a překladatelů), Žijeme v různých zemích, ale kniha nás seznamuje (Svět knihy, s.r.o. v rámci kampaně na podporu četby knih – Rosteme s knihou), Škola základ života (Obec spisovatelů), Náš svět 2010 (Národní institut dětí a mládeže MŠMT), řada dalších cen je udělována jednotlivými nakladateli.
Svět knihy ve filmu 8. – 16. 5. , 53 filmová představení
Filmová přehlídka představující díla inspirovaná knižními předlohami světové literatury. Počátek projektu je datován týden před veletrhem, partnerem pořadatele je kino Atlas a Ponrepo, filmy jsou promítány i přímo na veletrhu. Dramaturgie programu je připravována také ve spolupráci s Národním filmovým archivem.
Svět knihy na jevišti 15. 4. – 15. 5. , 41 divadelní představení na 20 scénách
Přehlídka současných divadelních představení v repertoárech divadel České republiky inspirovaných vybranou tématikou.

Literární festival v číslech veletrhu (v závorce údaje z roku 2009)

počet účinkujících

438 (55 zahraničních) (456 – 60 zahraničních)

počet pořadů celkem

391 (374)

počet výstav

21 (17)

Veletrh v číslech

 

počet vystavovatelů

414 (319)

počet stánků

194

plocha

2.930 m² (3 291 m²)

Počet registrovaných odborných návštěvníků:

642  (636)

Tiskové středisko na veletrhu a akreditace novinářů
Vstup do Průmyslového paláce na základě novinářského průkazu, akreditace není předem, ale přímo v tiskovém středisku.
Tiskové středisko (foyer u hlavního vchodu)
ČT 9.00 – 19.00 (1 hod. před otevřením veletrhu)
PÁ, SO 9.30 – 19.00
NE 9.30 – 16.00
Kontakt: vedoucí tiskového střediska Jana Chalupová,
veletrh@svetknihy.cz , tel.: 224 498 464, 603 439 943