Katalog vystavovatelů 2010

A  B  C  Č  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  Ř  S  Š  T  U  V  W  X  Y  Z  Ž 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 
A-Ž 

Rychlé hledání

Země:
Činnost:
Vystavovatel:
Č. stánku:

S106 - zobrazit stánek na mapě
Éditions de l'Université de Bruxelles
26, avenue Paul-Héger, CP 163
1000 Bruxelles
Belgique
Michèle Mat,
,
tel.: +32-2-6503 799
fax: +32-2-6503 794
Michele.Mat@ulb.ac.be
www.editions-universite-bruxelles.be
Univerzitní nakladatelství vydává učebnice a knihy univerzitního a výzkumného stupně.

S108 - zobrazit stánek na mapě
Ukrajinská iniciativa v ČR (UI)
Vocelova 3
120 00 Praha 2
Czech Republic
Viktor Rajčinec,
,
mob.: +420 777 212 240

uicr@centrum.cz, info@ukrajinci.cz


S106 - zobrazit stánek na mapě
Ulisse
15, rue Mansart
75009 Paris
France
Géraldine Boulanger,
,
tel.: +33 1 4878 4074
fax: +33 1 4878 4077
geraldineboulanger@orange.fr
www.ulisseditions.com
Životní styl, „jak na to“ knihy. Ulisse je jedno z mála nezávislých nakladatelství v rámci své oblasti působení a s katalogem, který perfektním způsobem reflektuje „francouzského ducha“.

S201 - zobrazit stánek na mapě
Universitas
ul. Sławkowska 17
31-016 Kraków
Poland
Andrzej Nowakowski,
,
tel.: +48 12 423 26 05
fax: +48 12 423 26 14
box@universitas.com.pl
www.universitas.com.pl
Vědecké a populárně vědecké knihy z oblastí humanitních věd, obzvláště historie a literatury, teorie jazyka a literatury, historie filozofie, sociologie.

L101 - zobrazit stánek na mapě
Universum
Nádražní 896/32
150 00 Praha 5
Czech Republic
Mgr. Denisa Novotná, PR manager
,
tel.: +420 296 536 111
fax: +420 296 536 935
knizni.klub@euromedia.cz
www.knizniweb.cz

P202 - zobrazit stánek na mapě
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Hoření 13
400 96 Ústí nad Labem
Czech Republic
Ing. Soňa Jonáková, oddělení pro vědu UJEP
,
tel.: +420 475 282 353
fax: +420 472 772 781
sona.jonakova@ujep.cz

Vydavatelství odborné literatury.

P202 - zobrazit stánek na mapě
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
Czech Republic
Mgr. Ondřej Pittauer, vedoucí Referátu ediční činnosti
Mgr. Ondřej Sýkora, distribuce a propagace
tel.: +420 221 619 298, mob: +420 731 439 761
fax: +420 221 619 310
edice@ff.cuni.cz
www.ff.cuni.cz
Vydávání odborných monografií, učebních textů a vědeckých časopisů ze společenskovědních oborů.

P601 - zobrazit stánek na mapě
Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum
Ovocný trh 3
116 36 Praha 1
Czech Republic
Milan Šusta,
,
tel.: +420 606 622 025
fax: +420 224 212 041
milan.susta@ruk.cuni.cz
www.cupress.cuni.cz
Učebnice a učební texty, vědecké monografie a sborníky, slovníky a věd. časopisy.

P202 - zobrazit stánek na mapě
Univerzita Palackého v Olomouci – Vydavatelství
Biskupské nám. 1
777 11 Olomouc
Czech Republic
RNDr. Hana Dziková, ředitelka
,
tel.: +420 585 631 704
fax: +420 585 235 276
vup@upol.cz, objednávky: prodejna@upol.cz
www.upol.cz/vup
Vydavatel a distributor studijní a odborné literatury.

P202 - zobrazit stánek na mapě
Univerzita Pardubice
Studentská 95
532 10 Pardubice
Czech Republic
Ing. Ivo Holava, vedoucí vydavatelství
,
tel.: +420 466 036 132, mob.: +420 724 743 673
fax: +420 466 036 361
vydavatelstvi@upce.cz
www.uni-pardubice.cz
Odborná literatura zaměřená na přírodní, technické a společenské vědy.

P506 - zobrazit stánek na mapě
Ústav T. G. Masaryka, o.p.s.
Jilská 1
110 00 Praha 1
Czech Republic
Josef Tichý,
Pavla Dedeciusová,
tel.: +420 222 828 211, mob.: +420 602 213 891

dedeciusova@mua.cas.cz
www.mua.cas.cz
Nakladatelství vydává ve spolupráci s Masarykovým ústavem a Archivem AV ČR, v.v.i., sebrané spisy a korespondenci T. G. Masaryka, práce z oblasti českých dějin a dějin vědy.